Puheenjohtajan palsta

Hyvä jäsen / jäsenyyttä harkitseva,

 

Aloitan yhdistyksemme uutena puheenjohtajana vuoden 2018 alusta.  Yhdistyksemme toiminnassa olen ollut mukana kymmenkunta vuotta ja alusta alkaen olen istunut hallituksessamme. Toimin tällä hetkellä Helsingin kaupungin vammaistyön luottamusmiehenä sekä vammaistyön johtoryhmän (VamtyJory) henkilöstön edustajana, mikä tarjoaa minulle erinomaisen näköalapaikan kentällemme. Silti toivoisin kovasti, että yhteydenottoja jäseniltämme olisi enemmän, kyllä minä kahvipaketin tuon mukanani, jos joku kutsuu kylään. Se, miten ihmisillä menee kentällä, mitä työpaikoille kuuluu, on koko toimintamme ydin.

 

Minulle tärkeitä asioita ovat yhdistyksemme elinvoimaisuus ja säilyminen sekä ammattitaitomme ja työmme arvostus.

On toistaiseksi vain arvailujen varassa, mitä JHL 279:lle tapahtuu uuden soten myötä, mutta hallituksemme linja on, että niin kauan kuin on mahdollista,  me pysymme itsenäisenä yhdistyksenä. Olemme määritelleet tiedottamisen parantamisen, yhteydenpidon jäsenistöön ja aktiivisuuden lisääntymisen oleelliksi tavoitteiksi, minä olen nyt isojen kysymysten äärellä, kuinka tämä tullaan toteuttamaan.

 

Toiseksi minusta tuntuu, että vammaistyön, kuten kaiken ns. sote-alan arvotus yhä markkinatalousvetoisemmassa yhteiskunnassa on tarkoituksellisesti laskenut. Työllämme on perinteisesti ollut moraalinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen arvostus. Tänä päivänä ei voi välttyä hetkittäin viiltävältä tunteelta, että sosiaalialalla työskentelevä on vain menoerä, joka mieluiten ulkoistetaan sille, joka työn halvimmalla tekee. On murheellista kuulla puheita siitä, kuinka lähihoitajakoulutukseen ohjataan ihmisiä sillä kriteerillä, että nämä eivät ole päässeet muuallekkaan tai eivät ole löytäneet mielenkiinnon kohteita ammatin valinnassa, opiskelupaikkoja ja hoitajien tarvetta on enemmän kuin halukkaita alalle.

 

Nyt ja tulevaisuudessa raha on yhä merkittävämpi motiivi ja yhteiskunnan asettama pakko, jolloin julkinen sektori on todella lujilla. 

Ammattiliitto JHL:n hallitus vahvisti viime elokuussa liiton yhteiset tavoitteet, jotka olen poiminut liiton kotisivuilta. JHL on jakanut tavoitteet kuuteen teemaan:

 

-lisää rahaa kukkaroon

-hyvinvointia työelämään

-nollatuntisopimukset kuriin

-osaavaa voimaa työpaikoille

-aikaa ja arvostusta työpaikkaohjaajille

-ympäristöasiat esiin

 

Hienoja tavoitteita. Me jatkamme yhdistystasolla toimimista sen eteen, että tavoitteet toteutuvat myös meidän kentällämme. Tähän toimintaan ovat kaikki jäsenemme tai sellaiseksi aikovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

 

Helsingissä 10.01.2018

Yrjänä Salmela, puheenjohtaja