HUOM: Kotisivujen päivitys lopuu 31.12.2022

Kutsu yhdistyksen 2. purkukokoukseen

Helsingin vammaishuollon henkilökunta ry JHL 279                                                                    KOKOUSKUTSU

                                                                                                                                                                   13.12.2322

26.1.2023 klo 17.00 ravintola Caverna, Yliopistonkatu 9

 

Kutsumme yhdistyksemme jäsenet 2. purkukokoukseen, joissa päätetään, puretaanko yhdistyksemme. Yhdistyksen hallitus on valmistellut asiaa ja tarkemman esityksen kuulet yhdistyksen kokouksissa.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset purkukoksen asiat:

 

2. purkukokous:

- kuullaan ja hyväksytään hallituksen valmistelema selvitys yhdistyksen toiminnasta kuluneen kalenterivuoden osalta.

- kuullaan ja vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös kuluneelta kalenterivuodelta

- kuullaan tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto koskien kulunutta toiminta- ja tilikautta

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

- päätetään yhdistyksen purkamisesta (2.päätös)

 ”päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin, kun sitä koskeva päätös on tehty vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa”

- päätetään yhdistyksen varojen, omaisuuden ja tulevien jäsenmaksupalautusten siirtämisestä vastaanottavalle yhdistykselle sekä pankkitilien lopettamispäivä

- valitaan selvitysmies/-miehet yhdistyksen purkutoimien loppuunsaattamista varten

Yhdistyksen toiminta päättyy tähän kokoukseen eli yhdistyksen purkupäivä on toisen purkukokouksen päivämäärä.

 

 

Tervetuloa kokoukseen

 

yhdistyksen hallitus

Helsingin hyvinvointialueen ammattilaiset JHL ry (882)

 

Hallitus 


ASIA:                         

YHDISTYKSENNE NIMEN- JA JÄRJESTÄMISALAN- SEKÄ TOIMIALUEEN HYVÄKSYMINENJHL:n työvaliokunta on kokouksessaan 13.10.2022 hyväksynyt yhdistyksenne 

nimeksi

Helsingin hyvinvointialueen ammattilaiset JHL ry

järjestämisalaksi

2§: ”…Yhdistyksen toimialueena on Helsinki ja sen tarkoituksena on koota sosiaali- ja terveysalalla, sekä pelastuslaitoksella työskentelevät ja yhdistyksen järjestämisalalle opiskelevat ammattiliiton piiriin…”

toimialaksi

Helsinki 

Yhdistys voi käyttää nimeä, järjestämisalaa ja toimialaa heti liiton työvaliokunnan hyväksymisen jälkeen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikkö


 Tiina Laito

järjestelmäsihteeri


Tervehdys.

Jäsenistö valtuutti jäsenkokouksessa 25.1.2022 yhdistyksen hallituksen jatkamaan selvitystyötä uuden Helsingin Sote JHL yhdistyksen perustamisesta ja ryhtymään tarpeellisiin toimiin.

Yhdistyksen neuvottelijoina toimivat puheenjohtaja Milja Koistinen ja sihteeri Nea Johansson.

Tiedotamme lisää kun asia etenee.

JHL:n jäsen, miten ammattiliittosi pitää muuttua? Sano se ääneen!

JHL vaikuttaa suoraan suomalaiseen työelämään. Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttää edustajisto.

Uusi edustajisto valitaan vaaleilla, jotka pidetään 7.2.–1.3.2022. Laita päivät muistiin ja anna äänesi kuulua!

Edustajistossa kuuluu kaikkien ääni, on puhumassa sitten bussikuski tai lähihoitaja ja käytössä turun murre tai somali.

Ehdokasasettelu on päättynyt, ja JHL:n vaaleihin lähtee liki 900 ehdokasta! Lopullisesti ehdokkaat ovat selvillä tammikuussa 2022, kun keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokkaat! Silloin aukeaa ammattiliitto JHL:n vaalikone ja pääset perkaamaan ehdokkaiden äänensävyt perinpohjin!

JHL:n vaali-illat tammi–helmikuussa, verkossa tavataan!

Ammattiliitto JHL:n jäsen, tarkkaile sähköpostiasi! Saat viimeistään alkuvuonna 2022 kutsun tilaisuuteen, jossa alueesi ehdokkaat esitellään.

JHL:n vaali-illat ovat oiva tilaisuus valita ehdokkaasi ja jututtaa JHL:n johtoa, joka on mukana tilaisuuksissa! Juttua pitää yllä koomikko Joonas Nordman.

Kiertueen päivämäärät


  • Tiistai 15.2. Etelä-Suomi (etätilaisuus)

Huomaathan, että järjestelyt voivat muuttua koronatilanteen johdosta nopeastikin.

Mitä mieltä? Sano se ääneen! 

Haluatko, että ehdokkaasi pitää ääntä esimerkiksi näistä?

  • Lastenhoitajille pitää neuvotella tuhdimmat palkankorotukset.
  • Metronkuljettajille on taattava enemmän vessataukoja. 
  • Ruokaläheteille on neuvoteltava tes ja heidät pitää saada JHL:n jäseniksi.
  • Kuntien ja alueiden pitää järjestää verovaroin tuotettavat palvelut
  • JHL:n pitää avata Tiktok-tili. 
  • JHL:n pitää järjestää enemmän jäsentapahtumia.
  • JHL:n pitää tuplata alle 35-vuotiaiden jäsentensä määrä. 
  • JHL:n on tarjottava vähintään puolet koulutuksista myös englanniksi.
  • Työmatkapyöräilyä pitää tukea enemmän kuin työsuhdeautoja.

JHL:n vaalit pidetään 7.2.–1.3.2022. Laita päivät muistiin ja anna äänesi kuulua!

Tervehdys 😊

 

Eilen oli etäkokous, jossa oli tarkoitus viedä eteenpäin valmistelutyötä uuden Sote yhdistyksen synnyttämiseksi. Mukana on projektissa ollut kolme yhdistystä Vammaishuollon henkilöstö JHL ry 279, Helsingin sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö JHL ry 398 ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL ry 015.

Näistä yhdistyksistä tuli viime syksynä viestiä, että ovat mukana suunnittelussa ja jäsenille järjestetyn kyselyn perusteella saatiin vahvistusta projektin eteenpäin viemiseksi.

 

Eilen oli tarkoitus tehdä valmiiksi ennakkotiedustelu liiton hallitukselle ja yhdistyksen säännöt saada myös valmiiksi odottamaan lähtöä patentti- ja rekisterihallitukseen, jos liiton hallitus olisi ollut suosiollinen tiedustelulle. Tilanne muuttui, kun yhdistys 015 ilmoitti ettei ole tässä mukana ja tämän myötä koettiin, ettei kokousta kannata tässä kohtaa jatkaa pidemmälle, vaan kokous keskeytettiin.

 

Tilanne on nyt sellainen, että näillä näkymin lähdetään työtä jatkamaan kahden yhdistyksen voimin, jotta saamme tämän eteenpäin.

Yhdistysrakenne muutos on ollut esillä jo pitkään ja nyt hyvinvointialueiden pian aloittaessa, olisi hyvä saada järjestökenttä myös vahvemmaksi, niin edunvalvonnan kuin muun järjestöllisen toiminnan osalta.

Hyvää työtä on joka suunnalla tehty, mutta tahtotilaa on ollut yhdelle sote ammattilaiset kokoavalle yhdistykselle ja täten tätä projektia ei haudata. Liiton linjaukset myös tukevat yhtä kokoavaa yhdistystä.

 

Ajatus taustalla on ollut, että haluamme koota JHL:n jäsenet tiiviiksi rintamaksi ja välttää siirtymisiä muihin hoito- ja hoiva-alan liittoihin. Olemme vahva edunvalvonta järjestö muiden rinnalla.

 

Jatkamme valmistelu työtä ja jossain vaiheessa tiedotamme lisää. Teitä oli monia, jotka olette kiinnostuksenne ilmoittaneet olla tekemässä uutta, teitä ei unohdeta.

 

Ystävällisin terveisin toimisto porukan puolesta.

 

Yhteyttä voi ottaa allekirjoittaneeseen, sekä Kai Lepomäki kai.lepomaki@jhl.fi  050- 4759 426 ja aluepäällikkö Sirkka-Liisa Kähärä sirkka-liisa.kahara@jhl.fi 050- 4664 561

 

Ystävällisin terveisin

Ritva Hagström
Aluetoiminnan asiantuntija
Etelä-Suomen aluetoimisto

ritva.hagstrom@jhl.fi

Gsm: +358504767577
Puh: 010 7703 327


Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Sörnäisten rantatie 23

00531 Helsinki


Hei

Uuden Sote yhdistyksen perustamiseen liittyvä kokous on 13.1.2022 klo 17.00-19.00  
Teams kokous

Käymme läpi yhdistyksen perustamisen ennakkolupapyynnön, joka pitää käydä ensin liiton (työvaliokunnan) ja hallituksen kautta, ennen kuin voidaan uutta yhdistystä lähteä perustamaan. Samoin otamme mukaan käsiteltäväksi sääntöpohjan, josta pitää ilmetä yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja keitä halutaan koota. Tämäkin ennakko tarkistetaan. 
Olimme jo etenemässä kovaa vauhtia, mutta sitten meille lyötiin hiukan jarruja ja tarkempia ohjeistuksia tuli projektiin mukaan.

Monia asioita on vielä käytävä läpi ja jo alustavasti on sovittu, että puheenjohtajisto koostuu kolmen yhdistyksen puheenjohtajista toiminnan aloituksen ajaksi.

Puheenjohtajat:
Anna Breilin, Helsingin sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö JHL 398
Mia Hellström, Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015
Milja Koistinen, Helsingin vammaishuollon henkilökunta JHL 279

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja uutta yhdistystä luomaan.

Suosittelemme maskien käyttöä.


Keskustoimiston ja aluetoimiston puolesta paikalla Mikko Siljander ja Ritva Hagström

Tarjolla kahvia ja pientä makeaa. 


mikko.siljander@jhl.fi puh. 050-461 9308


Ystävällisin terveisin

Ritva Hagström
Aluetoiminnan asiantuntija
Etelä-Suomen aluetoimisto

ritva.hagstrom@jhl.fi

Gsm: +358504767577
Puh: 010 7703 327


Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL